Dersin Kaynakları

<aside> 💡 - Davranış Nörolojisi - Oğuz Tanrıdağ (İlk iki bölüm)

</aside>

Ders Değerlendirme Kuralları

Untitled


Untitled


01 - Nöropsikolojiye Giriş - Temel Kavramlar: Bu derste dersin amacı, yöntemi, içeriği ve kuralları üzerine konuşulacaktır. Temel kavramlar ve bu kavramların benzer ve farklı yanları tartışılacaktır.

01 Nöropsikolojiye Giriş - Temel Kavramlar ve NPD Demo


02 - Zihin - Beyin İlişkisi ve 3 Beyin Hikayesi: Nöropsikolojinin son 200 yıllık gelişimi sürecindeki önemli olay-kişi-fikirler, farklı disiplinlerin buluşması serüveni ve nihayet modern davranışsal (kognitif) nörolojinin ve nöropsikolojinin gelişimi süreci ele alınmakta, bilişsel sinirbilimdeki gelişmeler ele alınmaktadır.

02 Nöropsikolojiye Giriş - Zihin - Beyin İlişkisi ve 3 Beyin Hikayesi